Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Suomen Isännöitsijäpalvelut Oy / Suomen Vuokra-asunnot Oy (jäljempänä "Vuokranantaja") noudattaa mökkilomapalvelujen varaamisessa ja varattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen.


VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Vuokranantaja toimittaa asiakkaalle tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten. Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava 14 vuorokauden sisällä ko. laskun päiväyksestä. Laskut on maksettava eräpäiviä ja tilisiirroissa olevia muita tietoja noudattaen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % vuokrahinnasta) eräpäivään (maksuaika 21 päivää) mennessä. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

Mikäli varauksen alkuun on alle kuusi viikkoa, maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään kahden viikon kuluttua laskun päiväyksestä.


VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti tai faksi). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin peruutus on tullut Vuokranantajan tietoon. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksun suuruinen summa. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Jos kohde saadaan vuokrattua toiselle asiakkaalle, vähennetään pidätettävästä summa uudelta asiakkaalta saatava vuokra.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamia maksuja korvata.


HUONEISTON ESITTELY

Huoneiston markkinoinnissa on mainintoja mm. lähialueen palveluista. Vuokranantaja ei voi taata, että kyseiset palvelut ovat asiakkaan oleskelun aikana saatavilla. Huoneistoon kuulumattomat yleiset palvelut eivät sisälly sopimukseen, eivätkä maininnat niistä ole sitovia.


VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Vuokranantaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli asiakas laiminlyö maksut ja maksuajat, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.


OLESKELU KAAKKOISHOVIN HUONEISTOISSA

Huoneiston avain toimitetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamaan osoitteeseen yli viikkoa ennen sopimuksen alkuajankohtaa. Avaimen luovutuksesta voidaan tarvittaessa sopia myös muuta. Asiakkaalle toimitetaan etukäteen yksi avain ja mökissä on lisäksi yksi avain eli avaimia on käytettävissä yhteensä kaksi. Varauksen päätyttyä yksi avain jätetään mökkiin ja yksi toimitetaan Vuokranantajalle.

Huoneisto on viikkovarauksissa asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Huoneisto on viikonloppuvarauksissa käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntaihin klo 12.00 saakka.

Huoneiston vuokraan sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet sekä energia lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokraan. Liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on aina käytettävä liinavaatteita (aluslakana, pussilakana ja tyynyliina).

Huoneiston siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Asiakkaan tulee jättää huoneisto vastaavaan siistiin kuntoon kuin se oli tultaessa. Asiakas voi halutessaan tilata huoneiston loppusiivouksen (imurointi, lattian pesu, pölyjen pyyhintä). Loppusiivouksen veloitus on 135,00 euroa (2017). Liinavaatteet ja pyyhkeet on mahdollista vuokrata mökkihuollon kautta (hinnat löytyvät kotisivuiltamme.

Huoneistoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikkamääränä tai mitä huoneistoa varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa huoneiston henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.

Asuntovaunun tai asuntoauton käyttö kohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Tupakointi on kielletty kaikissa kohteen sisätiloissa.


VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan rakennukselle, huoneistolle, irtaimistolle tai tontille aiheuttamansa vahingot Vuokranantajalle.

Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Mikäli huoneistossa on kiellosta välittämättä tupakoitu, veloitamme puhdistus- yms. kulut, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Huoneisto on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan kohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja huoneiston omistaja joutuu siivouttamaan huoneiston ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Vuokranantajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoitus ja uudet avaimet).


YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia ei kohtuudella voinut estää.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli asiakas ei Vuokranantajan tai vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on Vuokranantajalla tai vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.


REKLAMAATIOT

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista Vuokranantajaan, menettää hän oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen. Tämä tulee normaalisti tehdä kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Vuokranantaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.